Regulamin korzystania z narzędzi

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z narzędzi informatycznych udostępnionych przez firmę KodIT Odzyskiwanie Danych z siedzibą w Poznaniu na os. Stefana Batorego 49 (zwaną dalej KodIT).
 2. Firma KodIT udostępnia na stronie internetowej https://tools.kodit.pl udostępnia następujące narzędzia informatyczne (zwane dalej narzędziami): "Twój adres IP", "Geolokalizacja adresu IP", "Dokładna geolokalizacja urządzenia".
 3. Korzystanie z narzędzi do użytku prywatnego jest bezpłatne i może być limitowane ilościowo, czasowo oraz terytorialnie.
 4. Komercyjne wykorzystanie narzędzi wymaga uzyskania zgody KodIT.
 5. KodIT nie prowadzi wsparcia telefonicznego dla narzędzi. Wszelkie pytania oraz uwagi odnośnie działania narzędzie można zgłaszać tylko i wyłącznie mailowo na adres geo@kodit.pl.
 6. Z uwagi na sposób działania narzędzi i właściwości używanych źródeł informacji KodIT nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wyniki przez nie zwracane.
 7. Narzędzia geolokalizacyjne wyświetlają informacje na temat adresu IP przekazanego przez użytkownika. KodIT nie jest właścicielem sprawdzanego adresu IP ani nim nie zarządza.

Przetwarzanie danych

 1. Podczas korzystania z narzędzi na serwerach KodIT mogą zostać zapisane dane o sprawdzanych adresach IP oraz fizycznym położeniu urządzenia w celach statystycznych oraz ulepszania działania narzędzi.
 2. Dane, o których mowa powyżej są anonimizowane tak, aby nikomu nie pozwoliły w żadnym przypadku na określenie dokładnej lokalizacji konkretnego użytkownika. Z tego też powodu nie zapisujemy nigdzie danych takich jak: nazwa ulicy, osiedla czy nazwa albo numer budynku.
  Przekazany nam konkretny adres IP jest zamieniany na opis całej puli adresowej. Natomiast współrzędne geograficzne są zamieniane na współrzędne wskazujące tylko w przybliżeniu na centrum danej miejscowości. Następnie oryginalne dane są usuwane bezpowrotnie z naszej bazy danych. KodIT nie przetwarza ani przechowuje dalej tych danych.
 3. Dane geograficzne mogą być przekazywane osobom zaangażowanym w projekt OpenStreetMap tylko do wyświetlenia odpowiedniej mapy określonego obszaru i wskazania znacznikiem podanej lokalizacji.
 4. Korzystając z narzędzi Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przekazanie do KodIT opisanych wyżej danych oraz przetwarzanie tych danych.
 5. Administratorem danych osobowych jest firma KodIT.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO).
 7. Pełna informacja dotycząca obowiązku informacyjnego na podstawie artykułu 13 RODO znajduje się tutaj.
 8. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies znajduje się tutaj.